Kohlear implant info Udruženje je prvo i jedino udruženje u Srbiji koje se ujedinjenim snagama roditelja I rehabilitatora  dece sa kohlearnim implantom,  na sveobuhvatan način, bavi podizanjem kvaliteta života gluvih osoba.

Kohlear implant info udruženje je dobrovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija, osnovana radi unapređivanja života gluvih osoba, medicinske i socijalne zaštite dece i odraslih sa kohlearnim implantom i njihovih porodica.

Kohlear implant info udruženje je punopravni član EURO-CIU,jedne od najvećih evropskih NVO za osobe sa invaliditetom, predstavlja hiljade osoba oštećenog sluha i implantiranih lica.

EURO-CIU je punopravni član Evropskog invalidskog foruma (EDF).

KII Udruženje je jedinstveno po ideji da na jednom mestu objedini podatke o svim korisnicima kohlearnog implanta, bez obzira na vrstu implanta i procesora, u Republici Srbiji i njima pruža pomoć koja im je potrebna.